Propozície

 

TORTA  ROKA

5. ročník juniorskej cukrárskej súťaže

17. august 2018  

agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitra

Súčasť 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018

 

Organizátor súťaže: SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA

Spoluorganizátor súťaže:

-  agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

- Monikinetorty s.r.o.

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

Propozície na stiahnutie ... TU (.docx)

 

Pravidlá súťažnej kategórie

  Táto kategória je určená pre jednotlivcov, fyzické osoby, ktoré sú k 17.08.2018 vo veku 15 - 23 rokov. Každý účastník môže v tejto kategórii súťažiť iba s jednou tortou.

Počet účastníkov tejto kategórii je obmedzený maximálnym počtom 15 prihlášok, rozhoduje pritom dátum a čas prijatia prihlášky.

Veľkosť súťažného exponátu je určená nasledovne: - maximálny rozmer 35 x 35 cm, minimálny rozmer 30 x 30 cm. Tvar pôdorisu torty nie je určený. 
Súťažný exponát musí byť umiestnený na podložke o rozmere maximálne 40 x 40 cm alebo priemerom maximálne 40 cm tak, aby nepresahoval okraj podložky.

Exponát musí byť autorským dielom súťažiaceho. Exponát musí byť jedlý (nie maketa).

Povolené: drôtiky, umelé piestiky, floristické pásky len na výrobu kvetov.
Zakázané: akékoľvek nejedlé ozdoby či materiály vr. živých, látkových alebo polymérových kvetín.

Všetky ozdoby použité na torte musia byť vyrobené na mieste súťaže a v čase na tom určenom. Súťažiaci si prinesie na súťaž iba naplnený korpus. Korpus môže byť obtiahnutý krémom.

 Súťažiaci si môžu priniesť hotové krémy na prípadné dozdobenie. V priestoroch súťaže nebude možnosť tepelnej prípravy surovín. Jedinou možnosťou bude použitie mikrovlnky.

Súťažiaci musia mať počas súťaže predpísané oblečenie: rondón, nohavice, pokrývka hlavy

 

Zadaná téma:

 

SLOVENSKÉ TRADÍCIE A FOLKLÓR  - jednoposchodová torta

 


 


Prihláška:

Uzávierka prihlášok bude dňa 05.08.2018 o 20:00 hod.

Prihláška musí okrem vyššie uvedených všeobecných údajov obsahovať: názov, popis vzhľadu a chute. Registračný poplatok pre túto kategóriu nie je požadovaný.

Súťaž je určená žiakom stredných odborných škôl, učňovských stredísk, ale aj mladým cukrárom, ktorí spĺňajú podmienku dosiahnutého veku a pracujú v odbore cukrár buď ako SZČO alebo zamestnanec.

V prípade, že sa prihlási na súťaž žiak strednej odbornej školy, môže byť vyslaný školou, prípadne sa môže prihlásiť aj ako súkromná osoba bez toho, aby bol prihlásený školou.


Súťažiaci bude mať k dispozícii:
Stôl o veľkosti 120 x 80 cm  - súťažiaci budú mať miesto dekorované menovku účastníka súťaže a získajú 2 x vstupenku na súťaž.

Pre súťažiacich budú pripravené:

- chladničky na schladenie toriet, prípadne dekorácii pred a počas súťaže

- mikrovlnky na zohriatie materiálu

- umývadlá s hygienickými potrebami (utierky, čistiace prostriedky)

- hygienické utierky a smetné koše pri každom pracovisku

 

- stoly s elektrickými prípojkami (na požiadanie – je nutné uviesť v prihláške) pre potreby súťažiacich. Súťažiaci si môžu priniesť napríklad univerzálne roboty, mixéry, lampy ...

 

 Časový harmonogram súťaže:

Súťažiaci je povinný súťažné exponáty dopraviť do miesta realizácie finále dňa 17.08.2018 v čase od 8:30 do 9:30 hod.

Súťažiaci musí súťažný exponát dokončiť v čase od 10:00 do 14:00 hod.

V čase od 14:00 do 14:45 hod. bude prebiehať fotografovanie a ochutnávka súťažných exponátov porotou.

V čase od 14:45 do 15:15 hod. prebehne porada porotcov a vyhodnotenie súťaže.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 17.08.2018 približne v čase o 15:30 hod. na mieste konania súťaže.

 

Organizátor si vyhradzuje možnosť dodatočnej zmeny časové harmonogramu súťaže, najneskôr však do 07.08.2016. S prípadnou zmenou budú prihlásený súťažiaci včas oboznámení.

 

Hodnotenie súťažných exponátov:


Hodnotenie nebude prebiehať anonymne. Hodnotenie bude v rámci finálového kola v mieste realizácie finále - súťažné exponáty budú označené súťažným číslom, názvom a menom súťažiaceho.

Hodnotí sa: Originalita a kreativita, celkový vzhľad a chuť.
Hodnotenie súťažných exponátov prebehne bodovacím systémom.


Bodovacia tabuľka:

 

KRITÉRIUM

MAX. POČET BODOV

Celkový vzhľad

25

Kreativita a originalita

25

Chuť

20

 

 

Maximálny počet bodov

70

DESIGN BY WEB-KOMP