• slajd_1.jpg
  • slajd_2.jpg
  • slajd_3.jpg
  • slajd_4.png
  • slajd_5.jpg

Súťaž v roku 2020 prebehne takzvane „online“. Každá súťažná dvojica pripraví v prostredí svojej školy (firmy) videozáznam z dekorácie.

 

Uzávierka prihlášok bude dňa 10.12.2020 o 20:00 hod.

 

Súťažiaci musia mať k dispozícii:
- stôl, na ktorom bude prebiehať dekorácia,

- súťažiaci musia mať miesto dekorované menovku účastníka súťaže,

- hodiny, ktoré budú počas dekorácie v zábere videokamery,

- videokameru na statíve, ktorá bude snímať celý priestor, v ktorom sa bude torta dekorovať,

- fotoaparát na zdokumentovanie hotového výsledku – ozdobenej torty,

 

Súťažiaci je povinný súťažný exponát pripraviť na miesto realizácie v čase do 10:00 hod.

Zahájenie súťaže: 10:00 hod. predstavením súťažiacich a krátkou prezentáciou súťažného exponátu.

Súťažiaci musí súťažný exponát dokončiť v čase do 13:00 hod.

Súťažný exponát nesmie byť z určeného stola a zo záberu kamery počas zdobenia premiestnený! Súťažný exponát musí byť po celý čas v zábere.

Následne počas stáleho zaznamenávania videa zrealizuje poverená osoba (osoba z prostredia pedagogického zboru)  fotografovanie exponátu. Súbor fotografií musí obsahovať nielen fotografiu samotného exponátu, ale aj fotografie exponátu spoločne so súťažiacimi a minimálne 5 fotografií detailov.

 

Nezostrihané video a fotografie škola (firma) nahrá na DVD nosič a zašle organizátorovi.

DVD zašle škola (firma) najneskôr do 22.12.2020 na adresu:

Monikinetorty s.r.o.

Majcichov č 626

919 22

 

Organizátor vyhotoví z DVD nosičov kópie a tieto zašle členom poroty na posúdenie. V termíne  od 01.01. do 08.01. 2021 prebehne porada porotcov a vyhodnotenie súťaže.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 11.01.2021.

Facebook

Aktuality

TORTA ROKA 2020 bude online

Súťaž v roku 2020 prebehne takzvane „online“. Každá súťažná dvojica pripraví v prostredí svojej školy (firmy) videozáznam z dekorácie.

ZMENA termínu a miesta súťaže

TORTA ROKA 2020 bude 03.12.2020 v Trnave

TORTA ROKA 2020 pod záštitou Ministerstva

Obdržali sme oficiálny list z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o prevzatí záštity nad súťažou

Logo súťaže TORTA ROKA v nových farbách

Predstavujeme Vám nové logo pre rok 2020

Téma súťaže v roku 2020 - SVADOBNÁ TORTA

Téma súťaže v roku 2020 - SVADOBNÁ TORTA

DESIGN BY WEB-KOMP