• slajd_1.jpg
  • slajd_2.jpg
  • slajd_3.jpg
  • slajd_4.png
  • slajd_5.jpg

Súťaž v roku 2020 prebehne takzvane „online“. Každá súťažná dvojica pripraví v prostredí svojej školy (firmy) videozáznam z dekorácie.

 

Uzávierka prihlášok bude dňa 10.12.2020 o 20:00 hod.

 

Súťažiaci musia mať k dispozícii:
- stôl, na ktorom bude prebiehať dekorácia,

- súťažiaci musia mať miesto dekorované menovku účastníka súťaže,

- hodiny, ktoré budú počas dekorácie v zábere videokamery,

- videokameru na statíve, ktorá bude snímať celý priestor, v ktorom sa bude torta dekorovať,

- fotoaparát na zdokumentovanie hotového výsledku – ozdobenej torty,

 

Súťažiaci je povinný súťažný exponát pripraviť na miesto realizácie v čase do 10:00 hod.

Zahájenie súťaže: 10:00 hod. predstavením súťažiacich a krátkou prezentáciou súťažného exponátu.

Súťažiaci musí súťažný exponát dokončiť v čase do 13:00 hod.

Súťažný exponát nesmie byť z určeného stola a zo záberu kamery počas zdobenia premiestnený! Súťažný exponát musí byť po celý čas v zábere.

Následne počas stáleho zaznamenávania videa zrealizuje poverená osoba (osoba z prostredia pedagogického zboru)  fotografovanie exponátu. Súbor fotografií musí obsahovať nielen fotografiu samotného exponátu, ale aj fotografie exponátu spoločne so súťažiacimi a minimálne 5 fotografií detailov.

 

Nezostrihané video a fotografie škola (firma) nahrá na DVD nosič a zašle organizátorovi.

DVD zašle škola (firma) najneskôr do 22.12.2020 na adresu:

Monikinetorty s.r.o.

Majcichov č 626

919 22

 

Organizátor vyhotoví z DVD nosičov kópie a tieto zašle členom poroty na posúdenie. V termíne  od 01.01. do 08.01. 2021 prebehne porada porotcov a vyhodnotenie súťaže.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 11.01.2021.

Facebook

Aktuality

Vyhodnotenie súťaže TORTA ROKA 2020

Vyhodnotenie súťaže TORTA ROKA 2020

Rok 2020 pripravil pre celú našu spoločnosť množstvo prekážok, ktoré nám bránili meniť a veľa krát aj úplne zabránili realizovať naše plány.

Organizovanie tradičnej súťaže TORTA ROKA 2020 bolo plánované tak ako v roku 2019 počas medzinárodnej výstavy GASTRA & KULINÁRIA v Nitre 4. novembra 2020.

 

TORTA ROKA 2020 bude online

Súťaž v roku 2020 prebehne takzvane „online“. Každá súťažná dvojica pripraví v prostredí svojej školy (firmy) videozáznam z dekorácie.

ZMENA termínu a miesta súťaže

TORTA ROKA 2020 bude 03.12.2020 v Trnave

TORTA ROKA 2020 pod záštitou Ministerstva

Obdržali sme oficiálny list z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o prevzatí záštity nad súťažou

Logo súťaže TORTA ROKA v nových farbách

Predstavujeme Vám nové logo pre rok 2020

DESIGN BY WEB-KOMP

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries