• slajd_1.jpg
  • slajd_2.jpg
  • slajd_3.jpg
  • slajd_4.png
  • slajd_5.jpg

Vyhodnotenie súťaže TORTA ROKA 2020

Rok 2020 pripravil pre celú našu spoločnosť množstvo prekážok, ktoré nám bránili meniť a veľa krát aj úplne zabránili realizovať naše plány.

Organizovanie tradičnej súťaže TORTA ROKA 2020 bolo plánované tak ako v roku 2019 počas medzinárodnej výstavy GASTRA & KULINÁRIA v Nitre 4. novembra 2020.

 

Obmedzenia Úradu Vlády SR kvôli pandémii COVID-19 nedovolili účastníkom – školám plnohodnotnú prípravu a následné zrušenie výstavy v Nitre nás prinútilo k zmene pravidiel.

Prvotný návrh zorganizovať súťaž v bubline, bez účasti verejnosti sme museli taktiež na poslednú chvíľu zmeniť z dôvodu znemožnenia nástupu žiakov do škôl a tým zabránenie ich prípravy.

Poslednou možnosťou bolo zorganizovanie súťaže spôsobom nasnímania postupu zdobenia torty v priestoroch školy a následné zaslanie video záznamu a fotografií organizátorovi.

Počas jesene roku 2020 sme neustále pracovali na tom, že sa nám bez ohľadu na problémy súťaž podarí zorganizovať. Investovali sme nemalé finančné prostriedky z rozpočtu do nákupu vybavenia potrebného na prípravu a organizáciu a na propagáciu.

           

Všetky naše plány však bez ohľadu na vynaloženú snahu vyšli nazmar.

           

Prihlášky, ktoré nám školy zaslali do súťaže sme v konečnom dôsledku museli pokladať za irelevantné, nakoľko hotový videozáznam nám poslal jediná škola - Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany. Po prezretí videa a fotografií sme už ako organizátor usúdili, že jediná škola, ktorá splnila podmienku účasti sa neriadila propozíciami a porušila pravidlo o veľkosti exponátu.

Z tohto dôvodu sme následne už vybraných porotcov nekontaktovali a museli sme so zármutkom rozhodnúť, že stanovené podmienky na vyhodnotenie súťaže TORTA ROKA 2020 neboli splnené a tak ani víťaz súťaže nemôže byť vyhlásený.

Bez ohľadu na tieto skutočnosti sme sa však rozhodli, že oslovíme našich sponzorov – partnerov súťaže a zabezpečíme pre žiačky školy zo Šurian minimálne pomyselné ceny útechy za ich snahu.

Po komunikácii so zástupcami školy boli po uvoľnení pandemických opatrení zástupcami Spolku cukrárov Slovenska osobne účastníčkam súťaže odovzdané účastnícke diplomy a vecné ceny, ktorými  sme ocenili snahu nielen žiačok, ale aj školy, ktorá sa do súťaže zapojila ako jediná.

Cenu vo forme margarínov o hmotnosti 30 kg pre školu od firiem ZT Kruszwica S.A. a BUNGE Company odovzdala osobne predsedníčka Spolku Cukrárov Slovenska z poverenie pani Zdeňky Rójovej.

Ceny si prevzali aj samotné súťažiace, ktorým na súťaž zostane spomienka v podobe knižky "Pečieme s Monikou" ktorej autorkou je Monika Sisková, predsedníčka Spolku.

 

 

 

Facebook

Aktuality

Vyhodnotenie súťaže TORTA ROKA 2020

Vyhodnotenie súťaže TORTA ROKA 2020

Rok 2020 pripravil pre celú našu spoločnosť množstvo prekážok, ktoré nám bránili meniť a veľa krát aj úplne zabránili realizovať naše plány.

Organizovanie tradičnej súťaže TORTA ROKA 2020 bolo plánované tak ako v roku 2019 počas medzinárodnej výstavy GASTRA & KULINÁRIA v Nitre 4. novembra 2020.

 

TORTA ROKA 2020 bude online

Súťaž v roku 2020 prebehne takzvane „online“. Každá súťažná dvojica pripraví v prostredí svojej školy (firmy) videozáznam z dekorácie.

ZMENA termínu a miesta súťaže

TORTA ROKA 2020 bude 03.12.2020 v Trnave

TORTA ROKA 2020 pod záštitou Ministerstva

Obdržali sme oficiálny list z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o prevzatí záštity nad súťažou

Logo súťaže TORTA ROKA v nových farbách

Predstavujeme Vám nové logo pre rok 2020

DESIGN BY WEB-KOMP

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries