Porota

Tak ako v minulých ročníkoch, aj v tomto roku sa snažíme o zostavenie odbornej poroty zo skutočných profesionálov. 

 

DESIGN BY WEB-KOMP