Porota

Tak ako v minulých ročníkoch, aj v tomto roku sa snažíme o zostavenie odbornej poroty zo skutočných profesionálov. 

 

Členovia  poroty:

Monika Sisková

Zlatica Kramárová

Mária Árendásová

Katarína Tokovicsová

 

Hodnotí sa: Originalita a kreativita, celkový vzhľad a prepracovanosť detailov.
Hodnotenie súťažných exponátov prebehne bodovacím systémom.


Bodovacia tabuľka:

KRITÉRIUM

MAX. POČET BODOV

Celkový vzhľad

25

Kreativita a originalita

25

 

 

Maximálny počet bodov

50

 

 

DESIGN BY WEB-KOMP

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries