Propozície

TORTA  ROKA

7. ročník juniorskej cukrárskej súťaže

03. december 2020  

Spoločenská sála jedálne ŽOS Trnava

 

Súťaž pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Organizátor súťaže: SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA

Spoluorganizátor súťaže:

-  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR         

-         Monikinetorty s.r.o.

 

Propozície stiahni ... TU (propozície TR2020 new.docx)

 

Pravidlá súťažnej kategórie

Táto kategória je určená pre dvojice (dvojčlenný tím), ktorých členovia sú k 03.12.2020 vo veku 15 - 23 rokov. Každá dvojica - tím môže v tejto kategórii súťažiť iba s jednou dvojposchodovou tortou.
Počet účastníkov tejto kategórii je obmedzený maximálnym počtom 15 prihlášok, rozhoduje pritom dátum a čas prijatia prihlášky.

Veľkosť súťažného exponátu je určená nasledovne:

- dvojposchodová torta

- maximálny rozmer 30 x 30 cm (resp. max. priemer 30 cm), minimálny rozmer 25 x 25 cm (resp. min. priemer 25 cm),. Tvar pôdorysu a výška torty nie je určená. 
Súťažný exponát musí byť umiestnený na podložke o rozmere maximálne 40 x 40 cm alebo priemerom maximálne 40 cm tak, aby nepresahoval okraj podložky.

Exponát musí byť autorským dielom súťažiacich. Exponát musí byť jedlý (nie maketa).

Povolené: drôtiky, umelé piestiky, floristické pásky len na výrobu kvetov.
Zakázané: akékoľvek nejedlé ozdoby či materiály vr. živých, látkových alebo polymérových kvetín.

Všetky ozdoby použité na torte musia byť vyrobené na mieste súťaže a v čase na tom určenom. Súťažiaci si prinesú na súťaž iba naplnené korpusy. Korpus môže byť obtiahnutý krémom.

 Súťažiaci si môžu priniesť hotové krémy na prípadné dozdobenie. V priestoroch súťaže nebude možnosť tepelnej prípravy surovín. Jedinou možnosťou bude použitie mikrovlnky a lampy na nahrievanie isomaltu.

Súťažiaci musia mať počas súťaže predpísané oblečenie: rondón, nohavice, pokrývka hlavy


Zadaná téma:

Svadobná torta

 

 


Prihláška:

Uzávierka prihlášok bude dňa 19.11.2020 o 20:00 hod.

Prihláška musí okrem vyššie uvedených všeobecných údajov obsahovať: názov, popis vzhľadu a chute. Registračný poplatok sa nevyžaduje.

Súťaž je určená žiakom stredných odborných škôl, učňovských stredísk, ale aj mladým cukrárom, ktorí spĺňajú podmienku dosiahnutého veku a pracujú v odbore cukrár buď ako SZČO alebo zamestnanec.

Súťažiaci bude mať k dispozícii:
Stôl o veľkosti 120 na tortu.

 

Súťažiaci budú mať miesto dekorované menovku účastníka súťaže.

 

Pre súťažiacich budú pripravené:

- chladničky na schladenie toriet, prípadne dekorácii pred a počas súťaže

- mikrovlnky na zohriatie materiálu

- umývadlá s hygienickými potrebami (utierky, čistiace prostriedky)

- hygienické utierky a smetné koše pri každom pracovisku

- stoly s elektrickými prípojkami (na požiadanie – je nutné uviesť v prihláške) pre potreby súťažiacich. Súťažiaci si môžu priniesť napríklad univerzálne roboty, mixéry, lampy ...

 

 

 

Súťažiaci je povinný súťažné exponáty dopraviť do miesta realizácie finále dňa 03.12.2020 v čase od 8:30 do 9:30 hod.

Slávnostné zahájenie súťaže: 9:30 hod.

Súťažiaci musí súťažný exponát dokončiť v čase od 9:45 do 12:45 hod.

V čase od 13:00 do 14:00 hod. bude prebiehať fotografovanie a ochutnávka súťažných exponátov porotou.

V čase od 14:00 do 14:45 hod. prebehne porada porotcov a vyhodnotenie súťaže.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 03.12.2020 približne v čase o 15:00 hod. na mieste konania súťaže.

Organizátor si vyhradzuje možnosť dodatočnej zmeny časové harmonogramu súťaže, najneskôr však do 30.11.2020. S prípadnou zmenou budú prihlásený súťažiaci včas oboznámení.

Hodnotenie súťažných exponátov:


Hodnotenie nebude prebiehať anonymne. Hodnotenie bude v rámci finálového kola v mieste realizácie finále - súťažné exponáty budú označené súťažným číslom, názvom a menom súťažiacej školy alebo firmy.

Hodnotí sa: Originalita a kreativita, celkový vzhľad a chuť.
Hodnotenie súťažných exponátov prebehne bodovacím systémom.


Bodovacia tabuľka:

KRITÉRIUM

MAX. POČET BODOV

Celkový vzhľad

25

Kreativita a originalita

25

Chuť

20

 

 

Maximálny počet bodov

70

 

 

 

Viac informácii na:

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 0903/651672 - Rudolf Siska

tel.: 0903/966954 - Monika Sisková

DESIGN BY WEB-KOMP