Propozície

TORTA  ROKA

7. ročník juniorskej cukrárskej súťaže

14.-17. december 2020  

Súťaž pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Organizátor súťaže: SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA

Spoluorganizátor súťaže:

-          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

-          Monikinetorty s.r.o.

 

Pravidlá súťažnej kategórie

Súťaž v roku 2020 prebehne takzvane „online“. Každá súťažná dvojica pripraví v prostredí svojej školy (firmy) videozáznam z dekorácie.

Táto kategória je určená pre dvojice (dvojčlenný tím), ktorých členovia sú k 03.12.2020 vo veku 15 - 23 rokov. Každá dvojica - tím môže v tejto kategórii súťažiť iba s jednou dvojposchodovou tortou.
Počet účastníkov tejto kategórii je obmedzený maximálnym počtom 15 prihlášok, rozhoduje pritom dátum a čas prijatia prihlášky.

Veľkosť súťažného exponátu je určená nasledovne:

- dvojposchodová torta

- maximálny rozmer 30 x 30 cm (resp. max. priemer 30 cm), minimálny rozmer 25 x 25 cm (resp. min. priemer 25 cm),. Tvar pôdorysu a výška torty nie je určená. 
Súťažný exponát musí byť umiestnený na podložke o rozmere maximálne 40 x 40 cm alebo priemerom maximálne 40 cm tak, aby nepresahoval okraj podložky.

Exponát musí byť autorským dielom súťažiacich. Exponát musí byť maketa!

Povolené: drôtiky, umelé piestiky, floristické pásky len na výrobu kvetov.
Zakázané: akékoľvek nejedlé ozdoby či materiály vr. živých, látkových alebo polymérových kvetín.

Všetky ozdoby použité na torte musia byť vyrobené na mieste súťaže a v čase na tom určenom.

 Súťažiaci môžu mať pripravené hotové krémy na prípadné dozdobenie.

Súťažiaci musia mať počas súťaže predpísané oblečenie: rondón, nohavice, pokrývka hlavy

Zadaná téma:

Svadobná torta


Prihláška:

Uzávierka prihlášok bude dňa 10.12.2020 o 20:00 hod.

Prihláška musí okrem vyššie uvedených všeobecných údajov obsahovať: názov a popis vzhľadu. Registračný poplatok sa nevyžaduje.

Súťaž je určená žiakom stredných odborných škôl, učňovských stredísk, ale aj mladým cukrárom, ktorí spĺňajú podmienku dosiahnutého veku a pracujú v odbore cukrár buď ako SZČO alebo zamestnanec.

Súťažiaci musia mať k dispozícii:
- stôl, na ktorom bude prebiehať dekorácia,

- súťažiaci musia mať miesto dekorované menovku účastníka súťaže,

- hodiny, ktoré budú počas dekorácie v zábere videokamery,

- videokameru na statíve, ktorá bude snímať celý priestor, v ktorom sa bude torta dekorovať,

- fotoaparát na zdokumentovanie hotového výsledku – ozdobenej torty,

 

Súťažiaci je povinný súťažný exponát pripraviť na miesto realizácie v čase do 10:00 hod.

Zahájenie súťaže: 10:00 hod. predstavením súťažiacich a krátkou prezentáciou súťažného exponátu.

Súťažiaci musí súťažný exponát dokončiť v čase do 13:00 hod.

Súťažný exponát nesmie byť z určeného stola a zo záberu kamery počas zdobenia premiestnený! Súťažný exponát musí byť po celý čas v zábere.

Následne počas stáleho zaznamenávania videa zrealizuje poverená osoba (osoba z prostredia pedagogického zboru)  fotografovanie exponátu. Súbor fotografií musí obsahovať nielen fotografiu samotného exponátu, ale aj fotografie exponátu spoločne so súťažiacimi a minimálne 5 fotografií detailov.

 

Nezostrihané video a fotografie škola (firma) nahrá na DVD nosič a zašle organizátorovi.

DVD zašle škola (firma) najneskôr do 22.12.2020 na adresu:

Monikinetorty s.r.o.

Majcichov č 626

919 22

 

Organizátor vyhotoví z DVD nosičov kópie a tieto zašle členom poroty na posúdenie. V termíne  od 01.01. do 08.01. 2021 prebehne porada porotcov a vyhodnotenie súťaže.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 11.01.2021.

 

Hodnotenie súťažných exponátov:

Členovia  poroty:

Monika Sisková

Zlatica Kramárová

Mária Árendásová

Katarína Tokovicsová

 

Hodnotí sa: Originalita a kreativita, celkový vzhľad a prepracovanosť detailov.
Hodnotenie súťažných exponátov prebehne bodovacím systémom.


Bodovacia tabuľka:

KRITÉRIUM

MAX. POČET BODOV

Celkový vzhľad

25

Kreativita a originalita

25

 

 

Maximálny počet bodov

50

 

 

 

Viac informácii na:

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: 0903/651672 - Rudolf Siska

tel.: 0903/966954 - Monika Sisková

DESIGN BY WEB-KOMP

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries